Welkom bij

De Verenigde Pinkstergemeente Nederland

Hallo,

Welkom bij de nationale website van de Verenigde Pinkstergemeente van Nederland.

Onze gemeenten en dienaren hebben al 47 jaar het voorrecht om mensen in dit geweldige land te bedienen.

Onze bedieningsteams en kerkfamilies zijn toegewijd om hoop en herstel te brengen aan de mensen van dit land. We hebben al zoveel levens en families veranderd zien worden, het ziet ernaar uit dat we in verschillende steden en gemeenschappen gaan uitbreiden.

Bekijk de locaties van onze Gemeenten en Vriendschapsgroepen door heel Nederland. Neem contact met ons op als u geïntresseerd bent om een Groep te beginnen in uw regio. We zouden graag met u willen spreken.

We zijn toegewijd om de gemeenschappen in Nederland te dienen.

Michael Tuttle
Het Hoofd van de VPGNL

Wat wij geloven

 

Wij geloven dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is. Compleet in volledige waarheid, nauwkeurigheid en zonder tegenstrijdigheden. In de Bijbel vinden we Gods liefde voor de mensheid, Zijn instructies voor ons om een levensstijl te leven dat heilig maakt en Hem behaagt. We vinden ook het pad naar eeuwig leven, zoals God het bedoeld heeft door het offer van Jezus Christus, onze Redder – Door Zijn dood, begrafenis en opstanding.

Wij geloven dat God één is (Deuteronomium 6:4, Jesaja 43:10) en dat Hij zich aan de mensheid heeft geopenbaard als de Vader (Schepper), als de Zoon (Redder) en als de Heilige Geest (inwonende Geest).

Wij geloven in het Bijbelse reddingsplan, dat door de apostelen op de Pinksterdag – de geboorte van de Nieuwtestamentische gemeente – is verkondigd. Dit omvat geloof in Jezus Christus, bekering, waterdoop in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden, en het ontvangen van de gave van de Heilige Geest, net als in de eerste eeuw (Handelingen 2:1-39; 10:40-48).

Wij geloven en praktiseren alles wat beschikbaar is in Gods beloften aan ons, aan Nieuwtestamentische christenen door de gaven van de Geest.

Wij geloven in het vervullen van de grote opdracht om het evangelie van Jezus Christus met liefde te delen (Mattheüs 28:19-20).
(Mattheüs 28:19-20).

Wij geloven in het uitdrukken van ons christen-zijn door middel van gepassioneerde aanbidding, liefde, respect, mededogen en het omarmen van alle culturen en afkomsten, onder één Verlosser.

We zijn enorm blij dat we actieve Bijbelschoolprogramma’s hebben in twee steden.

Als u interesse heeft om kennis en begrip te krijgen over Gods Woord, twijfel dan niet langer en doe mee! Bijbelschool vindt één keer per maand plaats op een zaterdag, dit om het programma makkelijk en beschikbaar te maken voor mensen die naar school gaan en/of werken.

Velen die de Bijbelschool volgen, vinden dat het hun relatie met God en bediening naar anderen toe heeft verrijkt.

Als u meer infromatie wilt, of wilt weten hoe u zich kunt inschrijven, kunt u contact opnemen met Allan Calhoun: allancalhoun@icloud.com.

Vind een kerk

Of Help ons met het starten van een groep dichtbij u!

Het Keerpunt

Een geweldige multiculturele gemeente met de passie om u te helpen alles te zijn waarvoor u gemaakt bent.

Bezoek Website

New Life

Een vriendelijke gemeente met een hart om God te aanbidden en om met mensen in contact te komen.

Bezoek Website

Freedom Church

Een vriendelijke gemeente in het midden van de stad. We houden van God en van mensen van verschillende achtergronden in onze stad.

Bezoek Website

The Tabernacle Church

Een dynamische nieuwe gemeente, met een grote liefde voor God en de mensen in Maastricht.

Bezoek Website

Het Keerpunt - Dordrecht

Een geweldige multiculturele gemeente met de passie om u te helpen alles te zijn waarvoor u gemaakt bent.

The Tabernacle Church - Maastricht

Een dynamische nieuwe gemeente, met een grote liefde voor God en de mensen in Maastricht.

New Life - Hoofddorp

Een vriendelijke gemeente met een hart om God te aanbidden en om met mensen in contact te komen.

Freedom Church - Den Haag

Een vriendelijke gemeente in het midden van de stad. We houden van God en van mensen van verschillende achtergronden in onze stad.

Help ons dichtbij u een groep te starten!

Wij zijn aan het groeien en stichten onderwijs- en preekpunten in nieuwe gemeenschappen. Als u een groep gelovigen in uw stad of dorp heeft, die in contact wil komen met ons, zouden wij ook graag in contact komen met jullie. We willen Gods Woord delen en elkaar bemoedigen in het geloof.

Stuur een e-mail naar Allan Calhoun, allancalhoun@icloud.com, en we kijken ernaar uit om van u te horen!

Neem contact met ons op.